Zarząd Klubu

Prezes

Karol Janczewski

Wiceprezes

Andrzej Rykowski

Sekretarz

Władysław Niedźwiecki

Skarbnik

Robert Niedzwiecki

Członek

Zenon Grądzki