Pokaz w ZSZ Nr 4 Ostrołęka

Piątek ze sztangistami UKS ATLETA w ZSZ Nr 4 OstrołękaNa zaproszenie pani Katarzyny Kowalskiej od godziny 9 do 12 dla dwóch grup klas na zajęciach wychowania fizycznego Julia Stachurska, Dawid Kalwara i Aleksander Płodziszewski z trener Władysławem Niedźwieckim zaprezentowali sztukę uprawiania dwuboju olimpijskiego. Trener omawiał czym jest dwubój olimpijski i jakie boje wchodzą w jego skład oraz jaki wpływ ma trening siłowy na nasze ciało. Natomiast, sztangiści demonstrowali kolejne fazy rwania i podrzutu oraz ćwiczeń pomocniczych do uprawiania dwuboju olimpijskiego. Następnie, chętni wykonywali próby sprawdzenia swojej mobilności stawowej w tzw. przysiadzie rwaniowym, co okazało się dla niektórych sporym wyzwaniem.Na zakończenie zabawy z fajerkami, odważni poddali swoje ciało próbie wysiłkowej w uginaniu ramion z obciążeniem. Dla dziewcząt ciężar sztangi wynosił 12 kg a dla chłopców 25 kg. Jako pierwsza podjęła mocowanie się ze sztangą pani profesor Katarzyna Kowalska no i z wynikiem 40 razów wysoko zawiesiła poprzeczkę swoim uczniom. Wśród dziewcząt też się znalazły siłaczki, które prawie dorównywały swojej nauczycielce. Mimo, że szkoła w większości jest żeńska to nie zabrakło w próbach mocowania się ze sztangą również chłopców. Stopnie w postaci 6. za uczestnictwo w konkursie uginania ramion zaktywizowało młodzież a zapewne wydatnie podniosło ocenę z wychowania fizycznego i zarazem średnią ocenę semestralną.3 godzinne przebywanie w Zespole Nr 4 było dla nas ogromną frajdą i bardzo dziękujemy za zaproszenie pani Katarzynie Kowalskiej oraz podtrzymujemy zaproszenie do dalszej współpracy.