PROGRAM KLUB 2020

Uczniowski Klub Sportowy ATLETA Ostrołęka jest beneficjentem rządowego programu „KLUB 2020″. Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych.

Celem programu jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty, a pozyskanie sponsora nie jest takie łatwe. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Program cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Nasz klub drugi raz z rzędu pozyskał środki z tego programu. Pozyskane środki stanowią spore wsparcie, dając możliwość rozwoju młodych sportowców wieloboju atletycznego i dwuboju olimpijskiego.